Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” w Czarnem została utworzona na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 216/10/CZSW z dnia 29 listopada 2010 r.

Instytucja została utworzona poprzez przekształcenie następujących gospodarstw pomocniczych:

  1. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Czarnem;
  2. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Goleniowie;
  3. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Koszalinie.

Zarejestrowana została 30 grudnia 2010r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000374747.

Instytucja przejęła zadania publiczne wykonywane przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze polegające na prowadzeniu działań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Siedzibą PIGB „POMERANIA” jest Czarne, natomiast w Goleniowie i Koszalinie funkcjonują oddziały.

Firma została zarejestrowana 30 grudnia 2010 roku, ale historia gospodarstw pomocniczych na bazie których powstała instytucja sięga lat sześćdziesiątych.

Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Czarnem powstał na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 111/66/CZW z dnia 06 grudnia 1966r. Pierwotnie przedmiotem działalności gospodarstwa było prowadzenie warsztatów szkolnych dla uczniów szkół zawodowych. W miarę upływu czasu, Gospodarstwo zajmowało się różnorodną produkcją między innymi produkowano tutaj siatkę ogrodzeniową, rury i rynny dla budownictwa, części do maszyn rolniczych, szyto piłki. W chwili obecnej firma prowadzi przede wszystkim działalność introligatorską i drukarską, świadczy usługi pralnicze oraz zajmuje się prowadzeniem sprzedaży detalicznej w kantynach prowadzonych na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Goleniowie powstało na mocy Zarządzenia nr 32/64/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1964r. Działalność rozpoczęło 31 grudnia 1965r. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zajmowało się podobnie jak Czarne bardzo różnorodną produkcją oraz wykonywaniem usług budowlanych z przeważającym udziałem produkcji opakowań z tektury. Produkcja kartonów jest w chwili obecnej podstawową działalnością firmy.

Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Koszalinie powstał na mocy Zarządzenia Dyrektora Generalnego do Spraw Więziennictwa nr 32 z dnia 22 grudnia 1975r. i rozpoczęło działalność od 01 stycznia 1976r. Jak sama nazwa mówi głównym przedmiotem działalności było świadczenie usług budowlanych. Tak jest do dnia dzisiejszego. Ponadto Gospodarstwo prowadzi ośrodek wypoczynkowy w Unieściu.

Od czerwca 2012 roku Oddział w Koszalinie rozpoczął prowadzenie Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego w Ustce.

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” z uwagi na wieloletnie doświadczenie przekształconych gospodarstw oraz różnorodność działalności może zapewnić swoich kontrahentów, że zlecone przez nich zadania zostaną wykonane w sposób profesjonalny.

Zapraszamy do współpracy.

Wyszukiwarka